1. Home
  2. Actueel
  3. Nieuws
  4. Nationaal mediapaspoort

Nationaal mediapaspoort

donderdag 22 februari 2018


Schooldeelname aan het Nationale Media Paspoort

Onze school, uw kind en groep doen mee met het Nationaal Media Paspoort. Graag vertellen wij – de Nationale Academie voor Media en Maatschappij - wat deze lessen inhouden. De lessen hebben alles te maken met media: van televisie tot tablet.

De school van uw kind wil óók bij mediaopvoeding een educatieve rol spelen: vandaar dat al vanaf de jongste groepen deze lessen worden gegeven. Immers, vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. Vooral met de komst van de tablet kunnen kinderen van alles zien en beleven, vaak zonder ons toezicht. Wij als makers van het Nationaal Media Paspoort zien deze ontwikkelingen positief tegemoet; we gunnen uw kind de kans om bewust met verschillende media om te gaan. We zijn dan ook zeer verheugd dat de school het Nationaal Media Paspoort (ontwikkeld door de Academie voor Media en Maatschappij) aanbiedt, waar tevens op een groot aantal scholen de wetenschappelijke monitor wordt gehouden die is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen.

Onder de knop Kennismaking vindt u alle informatie over dit bijzondere lesprogramma.

Onder de knop Monitor vindt u alle informatie over de Wetenschappelijke Raad en de bijbehorende monitor.  

 

Wat leert uw kind bij het Nationaal Media Paspoort?  

De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen in groep 1 en zullen eindigen in groep 8 zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Uniek is dat deze lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar tevens ingaat op het gevoel dat media bij mensen opwekken. U zult merken hoe uw kind vertelt over hoe hij of zij in de klas heeft geleerd eventjes rustig te worden en tot zichzelf te komen voordat de oefeningen van start gaan. Dit noemen we: de Denk-pauze. Uw kind leert via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens afgewogen keuzen te maken. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die bovendien door vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren! We verwijzen graag naar de wetenschappelijke onderbouwing op deze website. 

 

Wat leert u als gezin? 

Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen. De kinderen krijgen regelmatig Thuisopdrachten mee, met een begeleidende Ouderbrief. Wij vragen u om uw kind te helpen bij het uitvoeren van deze opdrachten. Het is gebleken dat dit voor vele kinderen en ouders een enorm leuke bezigheid is! De thema’s zijn: 

  1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?)
  2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?)
  3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten)
  4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt)
  5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?)
  6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?)
  7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?)  

Wilt u zelf al aan de slag met uw kind? Dat kan!

Via de online games en lessen die deze website aanbiedt via de pagina 'Leerlingen'. U kunt samen met uw kind op het juiste niveau aan de slag. Wij wensen u daar veel plezier mee!

Terug naar overzicht Pagina afdrukken