Visie en missie

De Pontus is een school die staat als een (t)huis. Wij bieden een fijne, veilige omgeving waarin elk kind emotioneel vrij kan en mag zijn.

De Pontus is een lerende, professionele organisatie waarbij we van en met elkaar leren. Dit geldt zowel voor ons als team als voor onze leerlingen. Het leren van en met elkaar heeft dus een belangrijke plaats.

Wij bieden goed onderwijs waarbij onze waarden de basis vormen. Vanuit vertrouwen, duidelijkheid en structuur richten wij ons onderwijs coöperatief en adaptief in. Met respect en aandacht (h)erkennen wij talenten van elkaar en van het individuele kind. Dit betekent dat we met specialisten werken, schoolbreed de kanjermethode inzetten ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling en kunst en cultuur een zichtbare plaats binnen de school geven.

Ouders zijn daarbij serieuze partners en in verbinding met elkaar creëren we condities zodat onze leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze kernwaarden daarbij zijn:

Samenwerken binnen kaders
Zowel leerlingen als leerkrachten werken samen waarbij de verantwoordelijkheden en doelen duidelijk zijn omschreven.

Persoonlijke ontwikkeling
Zowel leerlingen als leerkrachten ontwikkelen zowel de doelen die wij stellen als school maar daarnaast is er ruimte
om persoonlijke doelen te realiseren.

Aandacht voor het individuele kind
De leerlingen wordt individueel gevolgd op al zijn ontwikkelingsgebieden. Daarbij worden zijn leerstijl en interesses in kaart gebracht en kan het rekenen op individuele aandacht

In ontwikkeling
Onderwijs en maatschappij zijn voortdurend in ontwikkeling men aan verandering onderhevig. De Pontus volgt de ontwikkelingen en past daarbij de werkwijze en leerstof aan indien veranderingen of ontwikkelingen daarom vragen.
Veranderingen zullen plaatsvinden na toetsing aan de missie en de visie en gebaseerd op wetenschappelijke studies.

Open en eerlijk
De Pontus communiceert open en eerlijk naar ouders. Ouders worden bij vernieuwingstrajecten van begin af aan meegenomen.