Schooltijden

We draaien voor alle groepen een continurooster.
De schooltijden zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag als volgt:
  • 8:30u - 14:00 uur