Ziekmelden

U kunt uw kind tussen 8:15 - 8:45 uur telefonisch ziekmelden: 076-5012414
Daarnaast is het mogelijk om een ziekmelding (alleen voor 8:45 uur) door te geven via onze
schoolapp.

Bij specifieke omstandigheden, speciale dagen als bijv. een sportdag of wanneer
(u weet dat) er een invaller voor de groep staat, ontvangen wij de ziekmelding graag via de
telefoon.