1. Home
  2. Informatie
  3. Oudervereniging

Oudervereniging

Wat doen wij zoal?

Wij als oudervereniging organiseren de volgende activiteiten die op of buiten school plaatsvinden:

  • Feesten (Sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolfeest/schoolreis)
  • Sport (korfbal, handbal, voetbal, atletiek, sportdag, avond 4-daagse)
  • Sfeer (bijdrage versiergroep) en verzorgen van een attentie voor schoolverlaters
  • Aanschaf luizenzakken en de Pontus shirts
  • Schoolfotograaf
  • Schoolkalender

 

Al deze activiteiten zijn verdeeld in werkgroepen. Je bent niet verplicht om in alle werkgroepen plaats te nemen. Per werkgroep wordt bepaald hoeveel personen er nodig zijn om de activiteit te regelen. Vergaderingen per werkgroep zijn, volgens afspraak met het team, om en om overdag en in de avond. Er wordt echter heel veel geregeld via email waardoor het aantal vergaderingen beperkt blijft en het voor iedereen te doen is om in een werkgroep plaats te nemen.

 

Vergaderingen:

Wij vergaderen 1 keer per maand. Voor de planning van de vergaderingen kunt u de jaarkalender raadplegen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke op de website worden geplaatst. Ieder jaar in oktober wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Het financieel verslag en de begroting worden ter goedkeuring aan de leden aangeboden. Tevens worden nieuwe leden voor de oudervereniging benoemd. Ook wordt de ouderbijdrage vastgesteld tijdens deze vergadering.

 

Wij, de huidige leden van de oudervereniging, zoeken nog extra mensen!!

Ben jij ;

Een aanpakker

Een doorzetter

Gezellig

Enthousiast

Begaan met de kinderen

Begaan met de Pontus

In de gelegenheid om wat vrije uurtjes leuk te benutten

 

Dan zoeken wij jou!!!!!!

 

Bent u erg enthousiast en kunt u niet wachten dan kunt u ons natuurlijk ook persoonlijk benaderen. In de schoolkalender staan alle leden met naam en foto. Dus zoek ons maar eens op.

 

Ook kunt u een mail sturen naar ov@depontus.nl